Plaatsbeschrijvingen

Waarom een plaatsbeschrijving bij intrede/uittrede huurders? 

Huurders zijn verplicht om het pand aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te geven aan de verhuurder. Om deze vergelijking te kunnen maken, wordt er zowel bij de intrede als bij de uittrede van het pand een plaatsbeschrijving opgesteld.

Indien er bij uittrede schade wordt vastgesteld die niet staat vermeld bij de intrede, dan dient de huurder deze schade te herstellen of te vergoeden.

Een gedetailleerde plaatsbeschrijving op gemene kosten is verplicht volgens de Woninghuurwet en maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst. De plaatsbeschrijving moet, net zoals de huurovereenkomst, geregistreerd te worden.
Wij zorgen voor een omstandig en gedetailleerd verslag, aangevuld met relevante foto’s.