Rentmeesterschap

Welke ondersteuning biedt IMMO EDEN u bij RENTMEESTERSCHAP?

Wat houdt "Rentmeesterschap" (of ook "privaat beheer" of "patrimonium beheer" genaamd) precies in?

Een eigenaar van een onroerend goed vertrouwt dit goed toe aan een rentmeester, die het dagelijks administratief, financieel en technisch beheer voor zijn rekening neemt.

Wat houdt dit concreet in :

 •  Volledige huur- en provisieopvolging
 •  Maandelijkse afrekening kosten huurder/eigenaar op basis van een overzichtelijk rekeninguittreksel
 •  Jaarlijkse indexaanpassingen
 •  Jaarlijkse kostensplitsingen (huurderskosten vs. eigenaarskosten) voor onroerende goederen in mede-eigendom
 •  Klachtenbehandeling
 •  Opvolgen van verzekeringsdossiers (schadegevallen)
 •  Coördineren van grote werken
 •  Toezicht uitoefenen op tijdelijk leegstaande panden
 •  Uitvoeren van financiële verrichtingen (doorstorten huur, betalen leveranciers en aannemers, …)
 •  Opstarten en opvolgen van juridische procedures (steeds in samenspraak met de verhuurder)
 •  Fungeren als uniek aanspreekpunt van de huurders(wij treden op als gemandateerde van de verhuurder)
 •  Het opvolgen van de rentabiliteit van het pand
 •  Voorstellen uitwerken voor noodzakelijke of wenselijke herstellingen/renovaties
 •  Het onmiddellijk laten uitvoeren van dringende herstellingen en dringende maatregelen

Deze vorm van beheer komt voor bij verhuurders die in het buitenland verblijven/wonen. Of gewoon bij mensen die zich niet met de dagelijkse beslommeringen van hun verhuurd patrimonium wensen bezig te houden.

Want wat doet u met huurders die slecht betalen, of wat in geval van schade, ( wie is verantwoordelijk? wat met juridische procedures (rechtsbijstand), opvolging van de herstellingen, etc..

Hiervoor kan u beroep doen op IMMO EDEN als professionele rentmeester.


Wenst U een beroep te doen op onze diensten als rentmeester?
Wenst U een vrijblijvende offerte?
Neem dan gerust contact op.